Obsah,
Docházkové – vstupní – registrační systémy

Přístupové systémy

Plně autonomní elektronický přístupový systém, který je schopen ovládat další prvky, umožňující efektivně řešit kontrolu přístupových oprávnění a evidovat docházku. Tak je možné charakterizovat Přístupový a docházkový systém A-pro.

Přístupový terminál – přístupové systémy

Čtecí přístupové terminály využitelný zejména při kontrole důvodů odchodů – evidenci docházky. Podstata fungování docházkového terminálu je shodná s přístupovým terminálem. Docházková varianta je navíc vybavena podsvíceným LCD displejem pro zobrazení aktuálního data, času, zvoleného důvodu odchodu a tlačítky na membránové klávesnici s vyznačenými důvody přerušení pracovní doby.

Identifikační médium pro přístupové systémy

Nejčastější podobou bezkontaktních transpondérů jsou karty (velikost kreditní plastové karty) s možností umístění firemního potisku, ale mohou to být také nejrůznější přívěsky ke klíčům. Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtečí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm). Přečtený kód je přenesen do terminálů a zde zpracován a vyhodnocen.

Vlastnosti přístupového systému
Obsah,