Obsah,
Pochůzka v areálu

Pro kontrolu pochůzky používáme off-line nebo on-line snímače, pracovníci jsou vybaveni služebními mobilními telefony a rizikovější objekt radiostanicí. Známe rizikové faktory  v areálu jako např. požární žebříky, strojovny SHZ, oplocení, kontejnery, opláštění, nouzové dveře. Neuzavření oken, dveří nebo ventilací řešíme pomocí speciálních přelepek VOID (pro zjištění nedovoleného vniknutí).
Obsah,