Obsah,
Pult centralizované ochrany PCO

PCO : pult centralizované ochrany. Slouží k příjímaní informací z Vašeho EZS elektronického zabezpečovacího systému. Operátoři pultu přijaté informace nepřetržitě vyhodnocují a postupují dle předem domluvených postupů s klientem. Komunikce s klientem je dle závažnosti zajišťována telefonicky a nebo může být uskutečněná pomocí SMS či emailu. Uskutočňování výjezdů není podmínkou připojení k PCO. Všechny postupy dispečerů a výjezdové skupiny si klient volí předem, nebo přímo při vzniku přijatého poplachu nebo jiné zásadní informace.

Vyhodnocujeme kromě běžných poplachů : výpadky proudu, dobu kdy není zakódováno, předčasné odkódování apod.
Obsah,