Obsah,
BČ Tank & GO v Průhonicích

Montáž kamerového systému na bezobslužnou benzínovou čerpací stanici v Průhonicích – 2007.
Obsah,