Obsah,
BČ EuroWag v Jažlovicích

Montáž kamerového systému na čerpací stanici EuroWag v Jažlovicích u Říčan – únor 2005.
Obsah,