Obsah,Fyzická ostraha

PRIMM bezpečnostní služba s.r.o.

 

Fyzická ostraha / Osobní ochrana

OVAS
Automatický systém nástupu a bdělosti (Onset and Vigilance Automatic System)

Jedněmi z nejdůležitějších kritérií při posuzování kvality a spolehlivosti bezpečnostní služby jsou bdělost a připravenost strážného ve službě. Pro jejich kontrolu jsme vyvinuli aplikaci OVAS – automatický systém nástupu a bdělosti. Systém jednak eliminuje nežádoucí pozdní nástupy ostrahy na stanoviště a její nežádoucí činnost během výkonu služby – spánek a podobně – a jednak chrání pracovníky ostrahy ve výkonu služby při možném přepadení, náhlých zdravotních problémech či úrazech.

Každý pracovník ostrahy ve výkonu služby je povinen prozvonit při nástupu a dále v předepsaných intervalech zvláštní telefonní číslo systému OVAS. Prozvonění je systémem vyhodnoceno jako bezproblémový stav a záznam o něm uložen do databáze. V opačném případě systém automaticky upozorní dispečera non-stop dohledového centra na možný problém v objektu, z kterého se ostraha nehlásila v předepsaném termínu.

SVI
Systém včasných informací

Slouží k informování klientů o důležitých událostech, ke kterým došlo nebo má dojít v jejich objektech či na jejich majetku.

Informace zasílané SVI jsou permanentně získávány z veřejně dostupných zdrojů (internet, ČHMÚ, dopravní portál, apod.) a z on-line informací od fyzické ostrahy objektu. Informace jsou zpracovány non-stop dispečerským střediskem a dále sjednaným způsobem (typicky SMS zprávou a/nebo e-mailem) neprodleně distribuovány pověřeným osobám klienta. Prostřednictvím tohoto systému se klientovi ihned dostávají informace o dění souvisejícím s hlídaným objektem, např. informace o dopravní nehodě, přítomnosti servisních firem, probíhajících revizích důležitých systémů, ekologické havárii, výstrahy ČHMÚ ohledně počasí, dopravním kolapsu či jiné mimořádné události. Klient nejprve obdrží upozornění a následně report o způsobu vyřešení události včetně fotodokumentace.

SVV
Systém včasné výstrahy

Kdy pomocí vyhodnocování technických prostředků z objektu na PCO přijímáme okamžité a preventivní opatření ( např.výjezd zásahového vozidlo aniž by ostraha volala že se něco děje apod., volání PČR apod.)

 

Výhody využití našich služeb fyzické ostrahy

Další možnosti našich speciálních služeb
 • Kontrola práce neschopných
 • Sledování a kontrola sledování osob, pořizování skryté dokumentace
 • Zajištění bezpečnosti pracovních schůzek zákazníka a jeho obchodních partnerů
 • Analýza, bezpečnostních rizik kolem osoby zákazníka, jeho firmy a obchodních partnerů
 • Osobní ochrana – bodyguarding, doprovody na služební schůzky a jednání
 • Převozy peněz a cenin
 • Správa a vymáhání pohledávek
 • Správa, vyhledávání a odebírání předmětu leasingu při nedodržení smluvních podmínek
 • Bezpečnostní prověrky
 • Školení strážných a jejich profesionální příprava
 • Výuka sebeobrany na profesionální úrovni
 • Revize pokladních (kontrolní nákupy)
 • Jednorázové akce (sportovní, kulturní, společenské apod.)
 • Detektivní služby dle zadání
 • Odhalování a dokumentace pojistných podvodů
 • Zpracování trestních oznámení
 • Služby nadstandardní bezpečnosti (vydírání, zpronevěra, střet zájmů, monitoring bezpečnostních agentur)Obsah,