Služby

Poskytujeme komplexní nabídku služeb a řešení v oblasti bezpečnostních služeb již od roku 1993.

Pro své zákazníky zajišťujeme: provoz pultu centralizované ochrany (PCO), fyzickou a vzdálenou ostrahu, prodej a montáž tecxhnologií CCTV, EPS i EZS pro soukromé osoby a malé i velké společnosti.

Využíváme a kombinujeme dostupné kontrolní mechanismy a technologie, čímž rozvíjíme bezpečnost našich klientů a optimalizujeme jejich výdaje do zabezpečení svého majetku, svých blízkých i sebe.

PCO

PCO neboli pult centralizované ochrany slouží k přijímání informací z Vašeho EZS a EPS. Informace jsou přenášeny na PCO...

EZS/EPS

EZS je elektronický zabezpečovací systém, někdy nazývaný jako alarm nebo poplašný systém, který slouží k zajištění...

CCTV

CCTV (Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh)  je systém pro monitorování Vašeho majetku. Kamerový systém...

PATROLY/VÝJEZDY

Patrola může nahradit fyzickou ostrahu. Jsou to plánované preventivní kontroly prostor zásahovými vozidly.

Výjezd je uskutečňován...

Dispečink

Dispečerské pracoviště PCO schopné adekvátně a profesionálně zajišťovat domluvené postupy: vyrozumět zákazníka, oprávněnou...