Řešení

Jaké jsou možnosti zabezpečení?

Nejlepší je komplexně, buď mechanickými zábranami, nebo elektronicky. Ideální ale je kombinace obojího. Pokud se člověk rozhodne zabezpečit jen částečně nebo postupně, je dobré začít :

  1. Dveřmi. Ty jsou totiž jak u bytů, tak u domů tím nejzranitelnějším místem. Je dobré zvolit určitě bezpečností dveře. Pouhá bezpečnostní vložka zámku v žádném případě nestačí. Cena takových dveří se výrazně neliší od běžných.
  2. Dalším slabým místem, kudy se zloději nejčastěji dostávají do obydlí, jsou okna, a to včetně vyšších pater. Okna a balkony se zajišťují bezpečnostní fólií nebo mřížemi.
  3. U rodinných domů je kromě těchto dvou ještě mnoho dalších kritických míst, jako jsou střecha, kanály či světlíky. Ty se ale mechanicky zabezpečit nedají, takže na řadu přichází elektronika.
  4. Elektronicky lze dům či byt zajistit plášťově, tedy zvenku, nebo prostorově, tedy zevnitř. Většinou se volí jen jeden způsob, ale je možná i kombinace. 
  5. Ta rozhouká sirénu a volá na námi zvolené telefonní číslo – bezpečnostní agenturu či policii, v pořadí, které si zvolíme.
  6. Další možností je, že na klávesnici navolíte jiný kód, než jakým otevíráte a centrála spustí tichý poplach. To je dobré zvláště pro případ, že by někdo pod nátlakem nutil majitele domu odemknout.
  7. Poměrně běžná, ale hodně podceňovaná jsou také tzv PANIK TLAČÍTKA. Mohou být zabudovaná na libovolném místě v domku, bytě apod., nebo jsou přenosná. Možností využití uvedených tlačítek je skutečně velké množství, jako např. – nemohoucí, nemocní apod. kteří si mohou tímto způsobem přivolat pomoc.

FYZICKÁ OSTRAHA

Spolehlivost a funkčnost našeho systému fyzické ostrahy a ochrany je zajištěna dlouholetými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti.