Kontrolní systémy

Úvod / Projekty / Kontrolní systémy

OVAS

Automatický systém nástupu abdělosti (Onset and Vigilance Automatic System)

Jedněmi z nejdůležitějších kritérií při posuzování kvality a spolehlivosti bezpečnostní služby jsou bdělost a připravenost strážného ve službě. Pro jejich kontrolu jsme vyvinuli aplikaci OVAS - automatický systém nástupu a bdělosti. Systém jednak eliminuje nežádoucí pozdní nástupy ostrahy na stanoviště a její nežádoucí činnost během výkonu služby - spánek a podobně  - a jednak chrání pracovníky ostrahy ve výkonu služby při možném přepadní, náhlých zdravotních problémech či úrazech.

Každý pracovník ostrahy ve výkonu služby je povinen prozvonit při nástupu a dále v předepsaných intervalech zvláštní telefonní číslo systému OVAS. Prozvonění je ystémem vyhodnoceno jako bezproblémový stav a záznam o něm uložen do databáze. V opačném případě systém automaticky upozorní despečera non-stop dohledového centra na možný problém v objektu, z kterého se ostraha nehlásila v předepsaném termínu.

SVI

Systém včasných informací slouží k informování klientů o důležitých událostech, ke kterým došlo nebo má dojít v jejich objektech či na jejich majetku.

Informace zasílené SVI jsou permanentně získávány z veřejně dostupných zdrojů (internet, ČHMÚ, dopravní portál, apod.) a z on-line informací od fyzické ostrahy objektu. Informace jsou zpracovány non-stop dispečerským střediskem a dále sjednaným způsobem (typicky SMS zprávou anebo e-mailem) neprodleně distribuovány pověřeným osobám klienta. Prostřednictvím tohoto systému se klientovi ihned dostávají informace o dění souvisejícím s hlídaným objektem, např. informace o dopravní nehodě, přítomnosti servisních firem, probíhajících revizí důležitých systémů, ekologické havárii, výstrahy ČHMÚ ohledně počasí, dopravním kolapsu či jiné mimořádné události. Klient nejprve obdrží upozornění a následně report o způsobu vyřešení události včetně fotodokumentace.

SVV

Systém včasné výstrahy

Kdy pomocí vyhodnocování technických prostředků z objektu na PCO přijímáme okamžité a preventivní opatření (např. výjezd zásahového vozidla aniž by ostraha volala že se něco děje apod., volání PČR apd.)