PCO

Úvod / Služby / PCO

PCO neboli pult centralizované ochrany slouží k přijímání informací z Vašeho EZS a EPS. Informace jsou přenášeny na PCO 24 hodin denně. Dispečerské pracoviště PCO je schopné adekvátně a profesionálně zajišťovat domluvené postupy: vyrozumět zákazníka, oprávněnou osobu, policii, havarijní službu nebo vydat pokyn nejbližší zásahové jednotce PRIMM k provedení předepsaných činností dle jednotlivých tarifů: Monitoring, Patrol, Patrol plus.

Formou PCO můžeme i pro Vás sledovat:

  • výpadek proudu či jiných technologií
  • čas, kdy má být a není prostor zakódován
  • čas, kdy má být a není prostor odkódován
  • odkódování prostoru heslem v době, kdy nemá být v prostoru pohyb
  • střežení v době, kdy spíte
  • hlídání vitality u starších osob