PATROLY/VÝJEZDY

Úvod / Služby / PATROLY/VÝJEZDY

Patrola může nahradit fyzickou ostrahu. Jsou to plánované preventivní kontroly prostor zásahovými vozidly.

Výjezd je uskutečňován dle dohody a zpravidla při přijetí poplachové zprávy z PCO, pokud tento poplach následně není odvolán zákazníkem. Cílem výjezdu je zkontrolovat místo, kde byl signalizován poplach a ověřit, zda opravdu došlo ke vloupání, k požáru nebo k jinému poškození majetku napojeného na PCO. Zásahová vozidla jsou vybavena sledováním GPS a CCTV systémem pro zdokumentování zásahu a zpětné kontroly. Z každého výjezdu je (může být) zpracován Incident Report. U stálých patrol bývá zpracován Security Report dle časového harmonogramu zadaného klientem.