EZS/EPS

Úvod / Služby / EZS/EPS

EZS je elektronický zabezpečovací systém, někdy nazývaný jako alarm nebo poplašný systém, který slouží k zajištění majetku a ochrany osob před nechtěnými návštěvníky na dálku. Systém obsahuje čidla různých typů, která jsou napojená na ústřednu. Ta předává informace buď formou SMS vlastníkovi nebo přes GPRS na PCO. 

Systémy EPS jsou určeny k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, k spolehlivému samočinnému ovládání pomocných zařízení připojených na výstupy ústředny EPS, které mohou tvořit systém protipožární ochrany. I zde mohou být čidla různých typů.