FYZICKÁ OSTRAHA

Úvod / Řešení / FYZICKÁ OSTRAHA

Spolehlivost a funkčnost našeho systému fyzické ostrahy a ochrany je zajištěna dlouholetými zkušenostmi v oblasti bezpečnosti.

Způsob vyškolení našich zaměstnanců přesně vymezuje povinnosti k zajištění bezpečí našich klientů. Strážní jsou systematicky proškoleni v oblastech bezpečnosti práce, požárních předpisů a dalších okruzích souvisejících s výkonem strážní služby. Výstupem školení je složení kvalifikační zkoušky.

Strážným je k dispozici v kteroukoli denní či noční dobu dispečink, kontrolní inspektor a hlavní bezpečnostní manažer pro okamžité řešení mimořádných událostí.

Nabízíme možnost kombinace fyzické ostrahy s elektronickým kontrolním obchůzkovým online systémem, který jde na náklady naší společnosti. Využití tohoto systému spočívá v instalaci několika čipů v objektu a čtecího zařízení u pracovníka ostrahy. Systém umožňuje kontrolu činnosti strážného vč. dodržování harmonogramu plánované obchůzkové trasy.

RECEPČNÍ SLUŽBY
Zajistíme pro Vás recepční dle Vašich požadavků v administrativních budovách, domech seniorů či kdekoliv jinde.

ZABEZPEČENÍ AKCÍ
Potřebujete ostrahu na akce ? Jednorázová nebo dlouhodobá ? V civilu, uniformě nebo obleku?

PORADENSTVÍ
Analýza, bezpečnostních rizik kolem osoby zákazníka, jeho firmy a obchodních partnerů