Obsah,Ukázka rozdělení

Toto je ukázka rozdělení kategorií. Z hlediska úspory místa na stránce, ideální řešení.
Do boxů lze přidávat i obrázky. Ukázka níže…

Řešení provozu vrátnice a nákladní váhy

Provoz vrátnice a nákladní váhy - cílové řešení

Cílové řešení
 • Maximální automatizace provozu
 • Zrychlení odbavení a vážení vozidel
 • Jednoduchá práce s rezidenty
 • Průkazná evidence průjezdů vozidel
 • Datový interface do podnikového systému
 • Snížení počtu obsluhy
Princip řešení – vozidla
 • Pohyb vozidel na vrátnici i vážním tělese registrován čtením SPZ/RZProvoz vrátnice a nákladní váhy - vozidla
 • SPZ/RZ provázány na číselník dodavatelů / odběratelů, rezidentů
 • Ke každému pohybu uložen i obrázek z kamery
 • Průjezdy vozidel řízeny dle nastavených scénářů (rezidenti, VIP, ostatní….)
 • Zásadní zrychlení odbovení vozidel
 • Možnost prohlížení historie průjezdů včetně detailů
Princip řešení – osoby
 • Odbavení vozidel u rezidentů a zaměstnanců může být navíc provázán na snímání RFID karetProvoz vrátnice a nákladní váhy - osoby
 • Automatické načtení údajů z občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů apod.
 • Přísná evidence pěších návštěv – návštěvnická karta
 • Evidence řidičů a spolujezdců
Princip řešení – vážní terminál
 • Vozidla registrována pomocí SPZ/RZ
 • Spojení záznamů vrátnice (průjezdy) a váhy
 • Urychlení procesu vážení
 • Vážení z libovolného pracovištěProvoz vrátnice a nákladní váhy - vážní terminál
 • Generování a tisk váženky
 • Interface na podnikový systém
 • Kontrola váhy nákladu
Nadstavbová řešení
 • Mobilní terminály – Wi-Fi připojení
 • Odbavení vozidla v prostoru průjezdu
 • Fotografie nákladového prostoru
 • Čtení čárových kódů dokumentů
 • Radiofrekvenční čipy – evidence kontejnerů
 • Informační displeje
 • Tvorba softwaru na míru na základě konkrétní potřeby či situace
Elektronický zabezpečovací systém EZS / poplašné systémy Alarmy

Co je EZS ? Jedná se o elektronický zabezpečovací systém, někdy nazývaný i jako alarm nebo poplašný systém. EZS slouží k zajištění Vašeho majektu, ochranu Vaši osoby a Vaši rodiny.

Kamerové systémy CCTV

Co je CCTV? Jedná se o uzavřený kamerový systém pro monitorování Vašeho majetku. Kamerový systém můžete provozovat s pořizováním záznamu nebo bez něho. Nahrávání záznamu může být pořizováno na digitální videorekordér nebo počítač. Pomocí internetové konektivity lze systém obsluhovat či sledovat z jakéhokoliv místa na světě, vše on-line.

Pult centralizované ochrany PCO

PCO : pult centralizované ochrany. Slouží k příjímaní informací z Vašeho EZS elektronického zabezpečovacího systému. Operátoři pultu přijaté informace nepřetržitě vyhodnocují a postupují dle předem domluvených postupů s klientem. Komunikce s klientem je dle závažnosti zajišťována telefonicky a nebo může být uskutečněná pomocí SMS či emailu. Uskutečňování výjezdů není podmínkou připojení k PCO. Všechny postupy dispečerů a výjezdové skupiny si klient volí předem, nebo přímo při vzniku přijetého poplachu nebo jiné zásadní informace.

Volba principu zabezpečovacího systému

Drátová či bezdrátová instalace?

Při volbě hraje hlavní roli v jaké fázi se rozhodujete pořídit zabezpečení. V případě hrubé stavby či rekonstrukce doporučujeme zvolit drátové provedení, u již dokončeného domu je idální volbou bezdrátová instalace – tedy bezdrátové propojení mezi ústřednou a čidly – lze i kombinovat.

Ovládání zabezpečovacího systému

Bezpečnostní systémy lze ovládat (odkódovat, zakódovat, apod.) různymi způsoby. Systémy uživatelům umožňují ovládání, které klient preferuje: klávesnicí, elektromagnetickým čipem, či kartou, mobilním telefonem pomocí SMS, nebo i jejich kombinací.

Signalizace poplachu

Poplachové zprávy lze signalizovat pomocí venkovní či vnitřní sirény, pomocí venkovních majáků, a/nebo zaslaním SMS či voláním na mobil nebo na nonstop pulty centralizované ochrany – uvedené způsoby lze libovolně kombinovat.

Chci instalovat

Chci cenovou kalkulaci

Pro prvotní cenovou kalkulaci nám prosím sdělte: typ nemovitosti, patrový či přízemní nebo v kterém patře, počet místostí, oken, vchodových dveří (nejlépe zaslání půdorysu), zda existují podmínky pojišťovny. Takto určíme riziková místa a navrhneme optimální varianty instalace.

Chci připojit na pult centralizované ochrany

Stávající (starší) i nové zabezpečovací systémy lze připojit na pulty centralizované ochrany (PCO). Lze přenášet informace, které požadaujete: poplachové zprávy, výpadky proudu, sabotáže, apod. Reakce dispečera PCO se řídí dle předem domluvených podmínek. Klient je o stavu a dění informován telefonicky, nebo pomocí SMS či mailem…

Chci servis, revizi, rozšíření

Kontaktujte nás telefonicky, či emailem. Jako prvotní informace nám postačí lokace instalovaného systému, výrobce a model systému a rozsah systému (počet smyček).

Oheň, plyn, splodiny z karmy, voda

Systémy EZS umožňují nejen signalizovat narušení ochrany před nechtěnými návštěvníky, ale i upozorňovat na život ohrožující situace, jako jsou splodiny z karmy, požár či únik plynu…

Děti, starší osoby, máma s miminkem doma

S přitomností osob stařího věku, či s miminkami a dětmi roste nebezpečí vzniku mimořádných událostí. Nebezpečí zranění při výpadku proudu, nebo nebezpečí vzniku požáru. Doporučujeme myslet na tyto možné situace předem a dům chránit požárními čidly a připojením na PCO s možností vyjetí k Vašemu domovu a poskytunutím potřebné asistence.

Dovolená, spánek

Pokud váhate a zvažujete, zdali připojit Váš zabezpečovací systém na pulty centralizované ochrany (PCO), prosím zvažte také situace, které můžou vzniknout během Vaši dovolené, nebo během Vašeho spánku. Naše pracoviště PCO nikdy nespí; je vždy připraveno poskytnout plnou péči Vám, Vaši rodině a Vašemu majetku i během Vaši dovolené – 24 hodin denně.

Výjezdy / Patroly

Výjezd je uskutečnován dle dohody a zpravidla při přijetí poplachové zprávy na PCO, kdy tento poplach není odvolán zákazníkem. Cílem výjezdu je zkontrolovat místo, kde byl signalizován poplach a ověřit, zdali opravdu nedošlo ke vloupání, k poškození nebo požáru Vašeho majektu hlídaného na PCO. V případě dovolených, Vám můžeme zajistit (za nízký paušální poplatek) revírní hlídky motorzizovanou jedntkou Vašeho domu, zahrady či jiné nemovistosti jako prevenci před vznikem mimořádné události.

Rodinný dům / Byt / Bytové domy
Chalupy a zahrádky
Společné garáže v bytových domech
Elektronický zabezpečovací systém EZS

Co je EZS? Jedná se o elektronický zabezpečovací systém, někdy nazývaný i jako alarm nebo poplašný systém.

Drátová či bezdrátová instalace?

Při volbě hraje hlavní roli v jaké fázi se rozhodujete pořídit zabezpečení. V případě hrubé stavby či rekonstrukce doporučujeme zvolit drátové provedení, u již dokončeného domu je idální volbou bezdrátová instalace – tedy bezdrátové propojení mezi ústřednou a čidly – lze i kombinovat.

Ovládání systémů

Bezpečnostní systémy lze ovládat (odkódovat, zakódovat, apod.) různymi způsoby. Systémy uživatelům umožňují ovládání, které klient preferuje: klávesnicí, elektromagnetickým čipem, či kartou, mobilním telefonem pomocí SMS, nebo i jejich kombinací. Naprogramovat lze i automatické zakódování či odkódování.

Signalizace poplachu

Poplachové zprávy lze signalizovat pomocí venkovní či vnitřní sirény, pomocí venkovních majáků, a/nebo zaslaním SMS či voláním na mobil nebo na nonstop pulty centralizované ochrany – uvedené způsoby lze libovolně kombinovat.

Kamerový systém CCTV

Co je CCTV? Jedná se o uzavřený kamerový systém pro monitorování Vašeho majektu. Kamerový systém můžete provozovat s pořizováním záznamu, nebo bez něj. Nahrávání záznamu může být pořizováno na digitální videorekordér nebo počítač… Pomocí internetové konektivity, lze systém ohsluhovat či sledovat z jakéhokoliv místa na světě, vše on-line.

Elektronický požární systém EPS
Docházkové – vstupní – registrační systémy

Přístupové systémy

Plně autonomní elektronický přístupový systém, který je schopen ovládat další prvky, umožňující efektivně řešit kontrolu přístupových oprávnění a evidovat docházku. Tak je možné charakterizovat Přístupový a docházkový systém A-pro.

Přístupový terminál – přístupové systémy

Čtecí přístupové terminály využitelný zejména při kontrole důvodů odchodů – evidenci docházky. Podstata fungování docházkového terminálu je shodná s přístupovým terminálem. Docházková varianta je navíc vybavena podsvíceným LCD displejem pro zobrazení aktuálního data, času, zvoleného důvodu odchodu a tlačítky na membránové klávesnici s vyznačenými důvody přerušení pracovní doby.

Identifikační médium pro přístupové systémy

Nejčastější podobou bezkontaktních transpondérů jsou karty (velikost kreditní plastové karty) s možností umístění firemního potisku, ale mohou to být také nejrůznější přívěsky ke klíčům. Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtečí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm). Přečtený kód je přenesen do terminálů a zde zpracován a vyhodnocen.

Vlastnosti přístupového systému

 • k identifikaci není nutný kontakt se snímačem
 • obsahují desetimístný číselný kód
 • identifikační kód nezle zfalšovat
 • karty lze opatřit potiskem
 • přívěsky jsou z odolného plastu s poutkem
Fyzická ostraha / recepční služba / prodejny / sklady

Fyzickou ostrahu vykonávají pouze zkušení, řádně proškolení a pro konkrétní objekt či úkol vycvičení pracovníci. Máme bohaté zkušenosti se zajištěním bezpečnosti v průmyslových objektech, skladech, firmách, prodejnách, obchodních centrech, na sportovních a kulturních akcích. Pro výkon Recepční služby můžeme v případě potřeby či požadavku zákazníka nabídnout pracovníky s jazykovými znalostmi.

Fyzická ostraha - prodejny Fyzická ostraha - prodejny Fyzická ostraha - prodejny
Pult centralizované ochrany PCO

PCO : pult centralizované ochrany. Slouží k příjímaní informací z Vašeho EZS elektronického zabezpečovacího systému. Operátoři pultu přijaté informace nepřetržitě vyhodnocují a postupují dle předem domluvených postupů s klientem. Komunikce s klientem je dle závažnosti zajišťována telefonicky a nebo může být uskutečněná pomocí SMS či emailu. Uskutočňování výjezdů není podmínkou připojení k PCO. Všechny postupy dispečerů a výjezdové skupiny si klient volí předem, nebo přímo při vzniku přijatého poplachu nebo jiné zásadní informace.

 • Připojíme : EZS, EPS, SHZ, CCTV a jiné technologie
 • Pomocí : GPRS / GSM / JTS / Internetu

Vyhodnocujeme kromě běžných poplachů : výpadky proudu, dobu kdy není zakódováno, předčasné odkódování apod.

Patroly / výjezdy

Výjezd je uskutečnován dle dohody a zpravidla při přijetí poplachové zprávy na PCO, kdy tento poplach není odvolán zákazníkem. Cílem výjezdu je zkontrolovat místo, kde byl signalizován poplach a ověřit, zdali opravdu nedošlo ke vloupání, k poškození nebo požáru Vašeho majektu hlídaného na PCO. V případě dovolených, Vám můžeme zajistit (za nízký paušální poplatek) revírní hlídky motorizovanou jedntkou Vašeho areálu  jako prevenci před vznikem mimořádné události.

Zásahová vozidla jsou vybaveny GPS sledováním  včetně CCTV systému pro zdokumentování zásahu či kontroly.

U důležitých objektů uskutečňujeme výjezd za každých okolností (i v případě, že strážný na objektu prověří, že jde o planý poplach).

Výjezd je uskutečňován i v případě výpadku proudu. 

Dopravní vrátnice / Osobní vrátnice

O dopravní a osobní vrátnice se Vám postaráme jak nejlépe umíme. S 20-ti letou zkušeností a praxí s provozování na 100 dopravních a osobních vrátnic od závor, kamerového systému klasického nebo registrujícího značky vozidel, klíčového hospodářství pomocí trezorů a speciálních plastových jednorázových obálek nebo pečetících vaků, systémů ve vrátnici vyhodnocují životně důležité stavy v areálu, jako EPS, EZS, CCTV, výpadky proudu, bdělost ostrahy i v noční době pomocí speciálního vyhodnocovacího systému OVAS, až po administrativní podporu jako např. tisk vlastních knih, návštěvy, průjezdy vozidel, vydávání klíčů apod.

Oplocení

Celistvost oplocení: nabízíme kvalitním pevným oplocením nebo pomocí  infrazávor napojených na EZS – na PCO nebo CCTV nebo speciálních vibračních čidel, strážní služba dále používá off-line snímače nebo on-line snímače pro dodržení pochůzkové trasy.

Kamiony

Pomůžeme Vám vyřešit problematiku s naskladňováním, vyskladňováním – včetně přepravy, plombováním a kontroly řidičů.

Pochůzka v areálu

Pro kontrolu pochůzky používáme off-line nebo on-line snímače, pracovníci jsou vybaveni služebními mobilními telefony a rizikovější objekt radiostanicí. Známe rizikové faktory  v areálu jako např. požární žebříky, strojovny SHZ, oplocení, kontejnery, opláštění, nouzové dveře. Neuzavření oken, dveří nebo ventilací řešíme pomocí speciálních přelepek VOID (pro zjištění nedovoleného vniknutí).
Obsah,