Obsah,Automobil / loď

PRIMM bezpečnostní služba s.r.o.

 

Zabezpečovací systémy pro automobily a lodě

Provozování vozidel s sebou nese vedle právní odpovědnosti i celou řadu finančních nákladů. K jejich optimalizaci či dosažení potřebné míry efektivity je zcela nezbytné mít pokud možno co nejvíce informací. Sledování, nebo chceme-li monitorování, v nás vzbuzuje pocit jakési restrikce, ať již preventivní či následné. A je tomu přesně tak. V nákladech na provoz vozidla hrají podstatnou úlohu takové veličiny, jakými jsou mzda řidiče, spotřeba paliva, servisní náklady…

Díky konstrukční architektuře elektrických a elektronických systémů moderních automobilů lze na dálku snímat celou řadu provozních hodnot jednotlivých agregátů.
Dnes je zcela běžné, že odpovídajícím způsobem vybavené nákladní vozidlo „hlásí“ svoji polohu a stav jízdy téměř z kteréhokoliv místa na zeměkouli.

Monitoring výrazně přispívá nejen k efektivitě, v našem případě silniční dopravy, ale také k její vyšší bezpečnosti, a koneckonců k nižší, optimalizované zátěži životního prostředí. Monitoring je zkrátka nevyhnutelný.

 

Zabezpečení vozidla

 

Správa vozového parku
Obsah,