Obsah,Dům / byt / chatu

PRIMM bezpečnostní služba s.r.o.

 

Zabezpečovací systémy pro byty, domy a chaty

EZS – Elektronický zabezpečovací systém / Poplašný alarm

Jedná se o elektronický zabezpečovací systém, někdy nazývaný jako alarm nebo poplašný systém, který slouží k zajištění majetku a ochrany osob před nechtěnými návštěvníky.

EPS – Elektronická požární signalizace

Systémy EPS jsou určeny k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, k spolehlivému samočinnému ovládání pomocných zařízení připojených na výstupy ústředny EPS, které mohou tvořit systém protipožární ochrany.

CCTV Kamerové systémy – Closed Circuit Television

Jedná se o uzavřený kamerový systém pro monitorování Vašeho majetku. Kamerový systém umožňuje nahrávat záznam na připojené zařízení a pomocí internetové konektivity jej kdykoli obsluhovat a sledovat z jakéhokoli místa na světě.

PCO – Pult Centralizované Ochrany

Slouží k přijímání informací z Vašeho EZS a EPS. Informace jsou přenášeny na PCO 24 hodin denně. Dispečerské pracoviště PCO schopné  adekvátně a profesionálně zajišťovat domluvené postupy: vyrozumět zákazníka, oprávněnou osobu, policii, havarijní službu nebo vydat pokyn nejbližší zásahové jednotce PRIMM k provedení předepsaných činností dle jednotlivých tarifů: Monitoring, Patrol, Patrol plus.

Formou PCO
můžeme i pro Vás sledovat:
  • výpadek proudu či jiných technologií
  • čas, kdy má být a není prostor zakódován
  • čas, kdy má být a není prostor odkódován
  • odkódování prostoru heslem v době, kdy nemá být v prostoru pohyb
  • střežení v době, kdy spíte
  • hlídání vitality u starších osob
Výjezdy / Patroly

Výjezd je uskutečňován dle dohody a zpravidla při přijetí poplachové zprávy na PCO, pokud tento poplach následně není odvolán zákazníkem. Cílem výjezdu je zkontrolovat místo, kde byl signalizován poplach a ověřit, zda opravdu došlo ke vloupání, k požáru nebo k jinému poškození majetku napojeného na PCO. Zásahová vozidla jsou vybavena sledováním GPS a CCTV systémem pro zdokumentování zásahu a zpětné kontroly.

Případové studie použití kombinace EZS +PCO + PATROLA
Děti, starší osoby, matka s dítětem

Přítomností osob staršího věku a dětí roste nebezpečí vzniku mimořádných událostí. Nebezpečí zranění při výpadku proudu nebo nebezpečí vzniku požáru. Doporučujeme myslet na tato potenciální rizika a předem své blízké a majetek chránit EZS, připojením na PCO a pojistit se zajištěním výjezdu zásahového vozu, který poskytne potřebnou asistenci.

Dovolená, spánek, rekreační objekty, společné prostory v bytových domech

Pokud zvažujete, zda připojit EZS na PCO, vezměte v úvahu také situace, které mohou vzniknout během dovolené doma nebo naopak v době nepřítomnosti ve Vašem rekreačním objektu, během Vašeho spánku nebo kdykoli na rizikových místech, jako jsou garáže a jiné společné prostory bytových domů. Naše pracoviště PCO nikdy nespí; je vždy připraveno poskytnout plnou péči Vám, Vaší rodině a Vašemu majetku i v době nepřítomnosti 24 hodin denně.

Oheň, plyn, zplodiny z karmy, voda

Systémy EZS umožňují nejen signalizovat narušení ochrany před nechtěnými návštěvníky, ale i upozorňovat na život ohrožující situace, jako jsou zplodiny z karmy, požár či únik plynu apod.

Často kladené otázky
1. Je pro mou situaci vhodná drátová či bezdrátová instalace?

Při volbě hraje hlavní roli, v jaké fázi výstavby svého objektu se rozhodujete pořídit zabezpečení. V případě hrubé stavby či rekonstrukce doporučujeme zvolit drátové provedení, u již dokončeného domu je ideální volbou bezdrátová instalace – tedy bezdrátové propojení mezi ústřednou a čidly, které lze i kombinovat.

2. Jak ovládám zabezpečovací systém?

Bezpečnostní systémy lze ovládat (odkódovat, zakódovat, apod.) různými způsoby. Systémy uživatelům umožňují ovládání, které klient preferuje: klávesnicí, elektromagnetickým čipem či kartou, mobilním telefonem pomocí SMS nebo i jejich kombinací.

3. Jaké jsou druhy signalizace zabezpečovacího systému?

Poplachové zprávy lze signalizovat pomocí venkovní či vnitřní sirény, pomocí venkovních majáků nebo zasláním SMS či voláním na mobil nebo na nonstop pulty centralizované ochrany – uvedené způsoby lze libovolně kombinovat.

4. Mohu se připojit na PCO se stávajícím zabezpečovacím systémem?

Stávající (starší) i nové zabezpečovací systémy lze připojit na PCO. Lze přenášet informace, které požadujete: poplachové zprávy, výpadky proudu, sabotáže, apod. Reakce dispečera PCO se řídí dle předem sjednaných podmínek. Klient je o stavu a dění informován telefonicky, pomocí SMS či emailem.
Obsah,