Obsah,Areál / firmu

PRIMM bezpečnostní služba s.r.o.

 

Zabezpečovací systémy pro firmy a areály

EZS – Elektronický zabezpečovací systém / Poplašný alarm

Jedná se o elektronický zabezpečovací systém, někdy nazývaný jako alarm nebo poplašný systém, který slouží k zajištění majetku a ochrany osob před nechtěnými návštěvníky.

EPS – Elektronická požární signalizace

Systémy EPS jsou určeny k zajištění včasné detekce a signalizace vznikajícího požáru, k spolehlivému samočinnému ovládání pomocných zařízení připojených na výstupy ústředny EPS (jako jsou požárně bezpečnostní zařízení – dále jen „ovládaná zařízení“) a zabezpečovat další činnosti (jako je vypnutí strojů), a to buď přímo nebo prostřednictvím doplňujících zařízení (jako je ZDP, KTPO, OPPO signalizační zařízení atd.). Doplňující ovládaná zařízení rozšiřují funkci systému EPS (můžou aktivovat elektronickou požární signalizaci nebo můžou být EPS systémem aktivovány). Jedná se zejména o zařízení dálkového přenosu (ZDP), obslužné pole požární ochrany (OPPO), klíčový tresor požární ochrany (KTPO) a zařízení či komponenty připojené na výstupní část ústředny EPS, která zajišťuje jejich ovládání (aktivaci) v případě signalizace požáru; např. požární klapky, požární dveře, požární výtahy, stabilní hasicí zařízeni apod.., které mohou tvořit systém protipožární ochrany.

CCTV Kamerové systémy – Closed Circuit Television

Jedná se o uzavřený kamerový systém pro monitorování majetku. Kamerový systém umožňuje nahrávat záznam na připojené zařízení a pomocí internetové konektivity jej lze kdykoli obsluhovat a sledovat z jakéhokoli místa na světě.

PCO – Pult Centralizované Ochrany
 • Slouží k přijímání informací z vašeho elektronického zabezpečovacího systému (EZS a EPS). Výstupy z elektronického zabezpečovacího systému jsou přenášeny na pult centralizované ochrany (PCO) několika možnými způsoby: po telefonní lince, přes GSM vysílač, technologií GPRS, internetem nebo jakoukoliv jejich kombinací. Po vyhodnocení příslušných signálů je dispečerské pracoviště PCO schopné 24 hodin denně adekvátně a profesionálně zajišťovat sjednané postupy: vyrozumět zákazníka, oprávněnou osobu, policii, havarijní službu nebo vydat pokyn nejbližší zásahové jednotce PRIMM k provedení předepsaných činností dle jednotlivých tarifů: Monitoring, Patrol, Patrol plus.
 • Využíváme pulty centralizované ochrany a software společnosti Radom s.r.o.
PCO mimo běžných standardních poplachů může sledovat
 • výpadek proudu či jiných technologií
 • čas, kdy má být a není prostor zakódován
 • čas, kdy má být a není prostor odkódován
 • odkódování prostoru heslem v době, kdy v prostoru nemá být pohyb
Výjezdy / Patroly

Výjezd je uskutečňován dle dohody a zpravidla při přijetí poplachové zprávy na PCO, není-li poplach odvolán zákazníkem. Cílem výjezdu je zkontrolovat místo, kde byl signalizován poplach a ověřit, zda opravdu došlo ke vloupání, k požáru nebo jinému poškození majetku napojeného na PCO. Zásahová vozidla jsou vybavena sledováním GPS a CCTV systému pro zdokumentování zásahu a zpětné kontroly.

Fyzická ostraha

Nabídka této služby se nalézá samostatně v sekci Fyzická ostraha

Pochůzky v areálu

Pro kontrolu pochůzky používáme off-line nebo on-line snímače, pracovníci jsou vybaveni služebním mobilním telefonem. Známe typická riziková místa objektů jako např. požární žebříky, strojovna SHZ, oplocení, kontejnery, opláštění, nouzové dveře způsob zacházejí s rizikovými objekty např. radiostanic. Neuzavření oken či dveří nebo na ventilaci řešíme pomocí speciálních přelepek VOID (pro zjištění nedovoleného vniknutí).

Provoz dopravní a osobní vrátnice

O Vaši dopravní a osobní vrátnici se postaráme, jak nejlépe umíme na základě naší 25-ti leté praxe s provozem více jak 100 dopravních a osobních vrátnic. Klademe přitom důraz nejen na fyzickou obsluhu, ale i na provoz kamerového systému monitorující pohyb v dosahu kamer nebo využití systému registrujícího SPZ vozidel. Provoz vrátnic zahrnuje střežení klíčového hospodářství pomocí trezorů a speciálních plastových jednorázových obálek či pečetících vaků, systémy ve vrátnici vyhodnocují bezpečnost areálu jako EPS, EZS, CCTV, výpadky proudu, bdělost ostrahy i v noční době pomocí speciálního vyhodnocovacího systému OVAS až po administrativní podporu jako je správa knih návštěv, průjezdu vozidel a vydávání klíčů.

Řešení provozu dopravní a osobní vrátnice a nákladní váhy

Provoz vrátnice a nákladní váhy - cílové řešení

Princip řešení – vozidla
 • Pohyb vozidel na vrátnici i vážním tělese registrován čtením SPZ/RZ
 • SPZ/RZ jsou provázány na číselník dodavatelů / odběratelů a rezidentů
 • Ke každému pohybu uložen i obrázek z kamery
 • Možnost prohlížení historie průjezdů včetně detailů
Princip řešení – osoby
 • Odbavení zaměstnanců a snímání RFID karetProvoz vrátnice a nákladní váhy - vozidla
 • Automatické načtení údajů z občanských průkazů, řidičských průkazů, pasů apod.
 • Evidence pěších návštěv – návštěvnická karta
 • Evidence řidičů a spolujezdců
Princip řešení – vážní terminál
 • Vozidla registrována pomocí SPZ/RZ
 • Spojení záznamů vrátnice (průjezdy) a váhy                         Provoz vrátnice a nákladní váhy - vážní terminál
 • Urychlení procesu vážení
 • Vážení z libovolného pracoviště
 • Generování a tisk váženky
 • Interface na podnikový systém
 • Kontrola váhy nákladu
Nadstavbová řešení
 • Mobilní terminály – Wi-Fi připojení
 • Odbavení vozidla v prostoru průjezduProvoz vrátnice a nákladní váhy - osoby
 • Fotografie nákladového prostoru
 • Čtení čárových kódů dokumentů
 • Radiofrekvenční čipy – evidence kontejnerů
 • Sledování a kontrola obchůzky
 • Informační displeje
 • Tvorba softwaru na míru na základě konkrétní potřeby nebo situace
Přístupové systémy – Docházkové, Vstupní a Registrační
Přístupový systém

Plně autonomní elektronický přístupový systém, který je schopen ovládat další prvky umožňující efektivně řešit kontrolu přístupových oprávnění a evidovat docházku.

Přístupový terminál

Čtecí přístupové terminály využitelné zejména při kontrole důvodů odchodů v evidenci docházky. Podstata fungování docházkového terminálu je shodná s přístupovým terminálem. Docházková varianta je navíc vybavena podsvíceným LCD displejem pro zobrazení aktuálního data, času, zvoleného důvodu odchodu a tlačítky na membránové klávesnici s vyznačenými důvody přerušení pracovní doby.

Identifikační médium pro přístupové systémy

Nejčastější podobou bezkontaktních transpondérů jsou karty (velikost kreditní plastové karty) s možností umístění firemního potisku, ale mohou to být také nejrůznější přívěsky ke klíčům. Čtení média probíhá přiblížením identifikační karty/přívěsku na čtecí vzdálenost ke snímači (obvykle cca 10 cm). Přečtený kód je přenesen do terminálů a zde zpracován a vyhodnocen.

Vlastnosti přístupového systému
 • k identifikaci není nutný kontakt se snímačem
 • obsahují desetimístný číselný kód
 • identifikační kód nezle zfalšovat
 • karty lze opatřit potiskem
 • přívěsky jsou z odolného plastu s poutkemObsah,